Slepers staken in haven van Rotterdam

Sleepboten van Smit in de Wilhelminahaven in Schiedam. De slepers staken om hun looneisen kracht bij te zetten. Foto Dirk-Jan Visser (Foto: Dirk-Jan Visser / Schiedam: 23-02-2007) De Sleepdienst van Smit Tak is in staking, hier in de Wilhelmina haven te Schiedam. Smit deed de vakbonden begin deze week een beter bod, maar de vakbonden hebben dat afgewezen. De bonden zien een staking als enige middel om de eisen kracht bij te zetten. stakingen acties vakbonden De Unie FNV Bondgenoten Visser, Dirk-Jan

De slepers van Smit Harbour Towage in Rotterdam staken sinds vanochtend half zeven. Zij hebben het werk neergelegd omdat Smit niet is ingegaan op het ultimatum dat de vakbonden hadden gesteld voor een betere cao.

Als gevolg van de staking kan ruim 30 procent van de schepen vandaag niet worden gelost of geladen, schat het havenbedrijf. Grote zeeschepen hebben hulp van sleepboten nodig om de haven in en uit te varen, vooral bij slecht weer. Smit voert ongeveer 70 procent van deze diensten in de Rotterdamse haven uit. Rederij Maersk schat in dat de schade beperkt is. De grootste rederij in Rotterdam gebruikt sleepdiensten van zowel Smit als concurrent Kotug, die het werk van Smit vandaag gedeeltelijk overneemt.

Het conflict spitst zich toe op de looneis, versoepeling van de roosters en extra vrije dagen voor oudere werknemers die langer moeten doorwerken.

Vakbonden FNV Bondgenoten en De Unie willen een cao voor één jaar met een structurele loonsverhoging van 45 euro per maand (stijging van bijna 3 procent van het gemiddelde loon ) en een eenmalige uitkering van 2.000 euro netto (gemiddeld een stijging van 4 procent). Smit wil een tweejarige cao, met een verhoging van het maandloon van 35 euro in het eerste, en 40 euro in het tweede jaar. Het bedrijf wil daarnaast wel een eenmalige uitkering doen van 2.000 euro, maar dan bruto.

„Dat scheelt 800 euro”, zegt onderhandelaar Jeanine Keller van De Unie. Zij zegt dat werknemers in de afgelopen jaren, toen het slecht ging met Smit, genoegen hebben genomen met een geringe loonstijging. Nu het beter gaat willen ze meedelen.

Een ander strijdpunt is de wens van Smit flexibeler werkroosters in te stellen, omdat nooit goed te voorspellen is hoeveel werk er is. Bij de recente stormen vroegen alle schepen op de Maasvlakte om assistentie. Er waren toen zowel te weinig boten als sleepbootkapiteins. Het bedrijf wil iedereen voor meer uren inroosteren dan ze uiteindelijk moeten werken, en op het laatste moment kunnen beslissen of de werknemers nodig zijn.

„Dat legt een onredelijk beslag op het sociale leven van de kapiteins”, zegt Keller van De Unie.

Ook is de pensioenregeling veranderd. De uittreedleeftijd is nu 63 jaar in plaats van 61. Volgens de vakbond is er geen overgangsregeling, zodat ook mensen die een jaar voor hun pensioen zaten langer moesten doorwerken. Daarom wilde de vakbond extra vrije dagen voor oudere werknemers. De gemiddelde leeftijd van de sleepbootkapiteins van Smit is 58 jaar.