Meet toezicht NMa op Buma

Den Haag, 23 febr. De tarieven die organisaties voor auteurs- en naburige rechten innen, zijn moeilijk te controleren. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) pleit voor meer toezicht op de tarieven van organisaties als Buma (muziek) en Stichting de Thuiskopie (gegevensdragers). ”Er is geen bevredigende methode om op basis van de Mededingingswet te kunnen onderzoeken of deze organisaties excessieve tarieven hanteren”, schrijft de toezichthouder in een studie. Het College van Toezicht Auteursrechten zou tarieven vooraf kunnen goedkeuren, suggereert de NMa.