KNVB dient wetsvoorstel voetbalevenementen in

Voetbalbond KNVB heeft gisteren het wetsvoorstel Voetbalevenementen aangeboden aan vertegenwoordigers van PvdA, VVD, CDA en alle andere betrokkenen. De voetbalbond hoopt dat de Voetbalevenementenwet op 1 januari 2008 zal ingaan.

De KNVB voerde de afgelopen maanden onder meer overleg met politieke partijen, de Vrije Universiteit van Amsterdam, de ministeries van Binnenlandse Zaken en VWS en diverse wetgevingsjuristen. Ook is gesproken met politie en supportersorganisaties uit Engeland, waar al een voetbalwet bestaat.

Het huidige beleid, gericht op de bestrijding van voetbalvandalisme, concentreert zich vooral op de openbare orde handhaving (bestuurs- en civielrecht). Bij bestrijding van het gedrag van hooligans bij voetbalevenementen behoort het zwaartepunt echter juist bij het strafrecht te liggen, aldus de KNVB. En dus is een structurele regeling in het Wetboek van Strafrecht en in het Wetboek van Strafvordering de meest logische en adequate oplossing in de aanpak van voetbalvandalisme.

Jurist en bondsdirecteur Henk Kesler: „Met het wetsvoorstel beoogt de KNVB dat er door justitie en politie passende maatregelen kunnen worden genomen tegen een relatief kleine groep hooligans die het voor de welwillende supporters verpest. Door opname van onder meer een omgevingsverbod en meldplicht in het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering wordt het mogelijk veroordeelde hooligans ver van de stadions te houden.”

Naast deze bij komende straffen – stadion- en omgevingsverbod, meldplicht – houdt het wetsvoorstel verder onder meer de volgende aanpassingen in het Wetboek van Strafrecht dan wel het Wetboek van Strafvordering in:

Door het definiëren van ‘voetbalevenement’ worden niet alleen voetbalduels in het betaald voetbal onder de reikwijdte van de wet gebracht, maar ook daarmee samenhangende evenementen, zoals huldigingen.

Een algemene strafverhoging wordt geïntroduceerd voor het geval een delict verband houdt met een voetbalevenement.

Indien een stadionverbod of omgevingsverbod niet wordt nageleefd, kan vervangende hechtenis worden toegepast.

Het opzettelijk gooien van voorwerpen zonder geldige reden tijdens een voetbalevenement wordt strafbaar gesteld.