Immigranten

In zijn reactie op Paul Scheffers artikel artikel `Gewild, ongewenst` van (Boeken, 16.02.2007) beargumenteert Frans Verhagen dat de migratiegeschiedenis van de VS en Nederland sterk op elkaar lijken en hij denkt op grond hiervan dat `onze` immigranten binnen twee tot drie generaties geïntegreerd zullen zijn. Hij wijst er op dat de VS een groot aantal mensen van een `vijandig` geloof, namelijk katholieke Ieren en Italianen, hebben opgenomen en dat die na verloop van tijd hun plaats hadden gevonden in het tot dan toe protestantse land.

Er zijn echter een paar andere redenen om niet zo optimistisch te zijn. Allereerst hebben de VS niet voor niets in 1924 de grens voor een aantal decennia gesloten voor nieuwkomers. De immigratie had voor aanzienlijke problemen gezorgd en het land was aan een rustpauze toe. Andere redenen tot bezorgdheid zijn de volgende. De verschillen tussen katholieken en protestanten zijn veel kleiner dan die tussen christenen en seculieren enerzijds en moslims anderzijds. Ook de culturele kloof die we nu in Nederland meemaken is veel breder. De Ieren en Italianen hadden los van hun katholieke geloof normen en waarden die niet afweken van die van het nieuwe moederland. De moslims die naar Nederland zijn gekomen, staan daarentegen cultureel gezien juist mijlenver af van de merendeels vrijgevochten en geseculariseerde autochtone bewoners van de lage landen. Als de katholieke Europeanen al een kleine eeuw nodig hadden om goed te aarden in de VS, hoe lang zal het dan wel niet duren voor de islamieten die goeddeels uit zeer orthodoxe gemeenschappen afkomstig zijn zich hebben aangepast in Nederland?

    • Wim van Hoorn