Hooligan krijgt met voetbalwet sneller een celstraf

Een stadionverbod, een omgevingsverbod, een meldplicht en desnoods vervangende hechtenis zijn enkele ingrediënten van het voetbalwetsvoorstel dat gisteren door de KNVB is gepresenteerd. Inmiddels heeft de voetbalbond het zogeheten voorstel Voetbalevenementen aan vertegenwoordigers van de politieke partijen overhandigd. Los van overleg met politici, de ministeries van Binnenlandse Zaken en VWS en wetgevingsjuristen heeft de KNVB ook gesproken met politie en supportersorganisaties uit Engeland, waar al een voetbalwet bestaat.

Het huidige beleid, gericht op de bestrijding van voetbalvandalisme, concentreert zich vooral op handhaving (via bestuurs- en privaatrecht) van de openbare orde. Bij bestrijding van het gedrag van hooligans bij voetbalevenementen behoort het zwaartepunt echter juist bij het strafrecht te liggen, aldus de KNVB. En dus is een regeling in het Wetboek van Strafrecht en in het Wetboek van Strafvordering de meest logische en adequate oplossing in de aanpak van voetbalvandalisme.

Jurist en bondsdirecteur Henk Kesler: „Met het wetsvoorstel beoogt de KNVB dat er door justitie en politie passende maatregelen kunnen worden genomen tegen een relatief kleine groep hooligans die het voor de welwillende supporters verpest. Door opname van onder meer een omgevingsverbod en meldplicht in het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering wordt het mogelijk veroordeelde hooligans ver van de stadions te houden.”

Naast deze bijkomende straffen – stadion- en omgevingsverbod, meldplicht – houdt het wetsvoorstel verder onder meer de volgende aanpassingen in het Wetboek van Strafrecht dan wel het Wetboek van Strafvordering in:

Door het definiëren van ‘voetbalevenement’ worden niet alleen voetbalduels in het betaald voetbal onder de reikwijdte van de wet gebracht, maar ook bijvoorbeeld huldigingen.

Een algemene strafverhoging wordt geïntroduceerd voor het geval een delict verband houdt met een voetbalevenement.

Indien een stadionverbod of omgevingsverbod niet wordt nageleefd, kan vervangende hechtenis worden toegepast.