Grondwet voor een land, voor de EU een verdrag 2

Een Grondwet voor een Unie is onjuist, daar behoort een Handvest bij. De paragraaf waarin de hoogste EU-Raad wordt genoemd als samengesteld uit de monarchieën en presidenten van de EU-landen is absurd, als zijnde het item dat de negatieve stem veroorzaakte. Monarchieën hebben nog slechts een ceremoniële functie, politieke erfopvolging blijft ongewenst. De EU is seculier, dus als Vaticaanstad als land erkend wordt dan is er iets fout. Het is niet meer dan een religieuze gemeenschap, er worden geen kinderen in geboren, zodat het geen staat kan zijn.

    • N.A. Blomme