Geliefd maar ongewenst

Waar winden stedelingen zich over op? In Haarlem wil een comité de uitzetting verhinderen van een gehandicapte dakloze.

Axielijst plaatst beeld van Khalid op de website Skoeps

Het miezert in de binnenstad. Enkele actievoerders grijpen een bijeenkomst van GroenLinks aan om de aandacht te vestigen op de dreigende uitzetting van Khalid El Jaouhari, een Marokkaanse Haarlemmer die nu ongewenst vreemdeling is. Een comité verzamelde vierduizend handtekeningen.

„Zou u deze petitie willen tekenen?”, vraagt Sjaak Vrugt aan Femke Halsema. Die aarzelt even. Ze luistert naar het verhaal van een man die zeventien jaar geleden uit Marokko kwam, maar nooit een definitieve verblijfsvergunning kreeg. Een 38-jarige die ooit naar eigen zeggen ten onrechte is veroordeeld voor cocaïnebezit, omdat hij de pech had in een huis te zijn waar die drug werd aangetroffen. Een dakloze die lang in verschillende uitzetcentra zat en daar grote psychische en fysieke schade heeft opgelopen, waardoor hij nu in een rolstoel zit. Een man die twee keer een zelfmoordpoging deed, de laatste keer door met rolstoel en al een gracht in te rijden. Een man die geliefd werd, als daklozenkrantverkoper voor V&D. Na enig nadenken neemt Halsema de microfoon. „Het tekent de miezerigheid van de Nederlandse politiek dat iemand die zeventien jaar in Nederland woont, nu dreigt te worden uitgezet. Daarom teken ik.”

Sjaak Vrugt, raadslid voor de partij Axielijst, neemt de handtekening tevreden in ontvangst en loopt de menigte langs. Vrijwel iedereen tekent, hoewel Vrugt soms al zijn overredingskracht moet aanspreken. „Ik twijfel erover”, zegt een vrouw. „Ik heb geruchten gehoord.” Over strafbare feiten en een veroordeling. Ze tekent toch. Want áls er al sprake zou zijn van criminaliteit, dan is die heel wat kleiner dan die van sommige autochtonen. Is een strafblad trouwens wel een reden om iemand die zo lang in Nederland woont uit te zetten? „Persoonlijk vind ik van niet”, zegt Sjaak Vrugt. „Maar ik ben voorzichtig dat argument te gebruiken, want er zijn veel mensen die meteen beginnen te roepen dat er wel erg veel buitenlanders in Nederland zijn en zo.”

Khalid verliet twee weken geleden zijn stek voor V&D, nadat de politie hem een ongewenstverklaring had overhandigd, alsmede een afwijzing van de aanvraag voor een medische behandeling. Khalid zit nu ondergedoken. Als hij opduikt, zegt zijn advocaat, kan de IND hem gevangen zetten in afwachting van uitzetting.

De advocaat, Arti Jankie, heeft bezwaar gemaakt tegen de beschikkingen en de rechtbank ingeschakeld. „Wij hebben sterke aanwijzingen dat de beschikkingen niet zorgvuldig tot stand zijn gekomen”, zegt hij. De ongewenstverklaring kwam „veel te laat”, omdat Khalid tien jaar geleden veroordeeld werd, waarbij de rechter uitging „van verkeerde feiten en omstandigheden”, aldus Jankie. „Hem ongewenst verklaren hadden ze veel eerder moeten doen. Nu is hij te ziek. Hij is verlamd, vermoedelijk als gevolg van een conversiestoornis na alle stress tijdens zijn detentie.”

De IND heeft het bezwaar in behandeling genomen, zegt een woordvoerder. Als dit negatief uitvalt, rest een beroep op de minister, die Khalid om humanitaire redenen of als „schrijnend geval” een verblijfsvergunning kan geven.

Het personeel van V&D zegt Khalid te missen. „Een joviale en vrolijke man”, zeggen twee beveiligers. „Het zou erg jammer zijn als hij hier nooit meer zou komen.”

    • Arjen Schreuder