Gebruik spaarlamp meer dan `symboolpolitiek`

Ik krijg de indruk dat het hoofdredactioneel commentaar met als kop `Symbool gloeilamp`, geschreven werd zonder te weten dat op pagina 2 van dezelfde uitgave een belangrijke correctie werd geplaatst over de te verwachten besparing: die werd bijgesteld van 4 procent naar 16 procent van het totale elektriciteitsgebruik. Jammer: de 4 procent blijft natuurlijk bij iedereen `hangen`. Geen zinnig mens zou een dergelijke enorme besparing namelijk als uiting van `symboolpolitiek` kenschetsen.

    • Vincent Mathot Geleen