Gebruik spaarlamp meer dan `symboolpolitiek`

In NRC Handelsblad van 20 februari komt u na een foutieve berekening tot de conclusie dat de vervanging van traditionele gloeilampen door spaarlampen tot een besparing van slechts vier procent leidt; in de krant van 21 februari corrigeert u dit en vermeldt u terecht dat de besparing in feite zestien procent bedraagt. Desondanks wordt in het hoofdredactioneel commentaar van diezelfde dag de vervanging van gloeilampen door energiezuinige lampen gekwalificeerd als een ”klein, voor iedereen te bevatten gebaar: niet te ingewikkeld, snel uit te voeren en met een aantoonbaar - zij het gering - rendement. Maar het is symboolpolitiek; niet meer en niet minder”.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat uw commentaar in feite nog steeds gebaseerd is op eerder genoemde foutieve berekening en uitgaat van een besparing van vier procent; waar u namelijk tegelijkertijd in het commentaar onderstreept hoe moeilijk en pijnlijk het bereiken van een significante besparing zal zijn, en hoeveel offers hierbij van de burger zullen worden gevraagd, zie ik niet in hoe u een moeiteloze besparing van zestien procent ”gering” zou kunnen noemen en denigrerend zou kunnen adoen als `symboolpolitiek`. Ondertussen hebt u met dit ondoordacht commentaar het milieu wel een erg slechte dienst bewezen.

    • J. Gerets Nijmegen