Cheney: China is niet zo erg vreedzaam

De Amerikaanse vicepresident Dick Cheney betwijfelt of het snelgroeiende China wel een ‘vreedzame opkomst’ nastreeft, zoals de doctrine in Peking officieel luidt. China’s militaire opbouw en de recente proefneming met een raket die een afgedankte weersatelliet vernietigde, wijzen volgens de Amerikaan op het tegendeel.

Cheney zei dat vandaag in een toespraak in het Australische Sydney. Hij prees de „belangrijke” rol die China „vooral” heeft gespeeld bij het bereiken van een doorbraak in het zogeheten zes-partijenoverleg over stopzetting van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. China heeft zich zo constructief opgesteld omdat „de Chinezen beseffen dat een Noord-Korea met kernwapens een bedreiging inhoudt voor hun veiligheid”, aldus Cheney.

Een soortgelijke positieve rol zou China ook moeten spelen bij „onze inspanningen de inzet en proliferatie van dodelijke technologieën te voorkomen, of het nu Azië of het Midden-Oosten betreft”, zei Cheney in een kennelijke verwijzing naar Iran. Maar met zijn militaire opbouw en de anti-satelliettest van vorige maand geeft Peking „een andere boodschap” af. De vicepresident zei ook dat de VS, net als Australië, hopen dat het Chinese volk „meer vrijheid en voorspoed” tegemoet zullen zien, en dat zijn regering een drijvende kracht achter „stabiliteit en vrede” zal zijn in de regio.

Cheney’s kritiek volgt op de scherpe Amerikaanse veroordeling, vorige maand, van de vernietiging van een oude weersatelliet. Het Pentagon heeft in het verleden steeds gewaarschuwd voor China’s militaire ambities. China’s militaire transformatie omvat nu ook „de ruimte en de cyberspace” , zei een hoge functionaris van het Pentagon deze maand in het Congres.

De Amerikaanse toponderhandelaar Christopher Hill zei eerder deze week dat het akkoord over Noord-Korea „meer heeft bijgedragen aan het bij elkaar brengen van de VS en China dan elk ander proces dat ik ken.”