`Brabants toezicht op rampenplannen onvoldoende`

Den Bosch, 23 febr. Noord-Brabant houdt onvoldoende toezicht op rampenplannen. Dat concludeert de Zuidelijke Rekenkamer in een rapport dat vandaag is verschenen. De Rekenkamer heeft van september tot begin november 2006 onderzocht of de provincie handelt volgens de Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding (WKR) die sinds medio 2004 geldt. De onderzoekers concluderen dat Gedeputeerde Staten verzuimen om de rampenplannen systematisch te toetsen, wat volgens de WKR wel verplicht is.