Alle partijen in Friesland willen Friese universiteit

Op 7 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en, indirect, voor de Eerste Kamer. Wat heeft de provincie de laatste jaren gedaan en welke plannen hebben de grootste partijen? Vandaag Friesland.

Wat willen de grote partijen in Friesland?

De PvdA wil geen opgelegde gemeentelijke herindeling. Het waterschap kan worden opgeheven. De partij is tegen kernenergie en tegen de aanleg van nieuwe bedrijfsterreinen. Het is beter om bestaande bedrijfsterreinen te verbeteren. Er moet meer geld komen voor de promotie van Friesland. En ruimte voor schaalvergroting in land- en glastuinbouw in noordwest-Friesland. Er moet een Friese universiteit voor minderheidstalen komen. De PvdA is voor een snelle treinverbinding met de Randstad. De opbrengsten van de verkoop van Nuon-aandelen (1,4 miljard euro) moeten naar duurzame ontwikkeling.

Het CDA is voor de Zuiderzeelijn, Drachten aan het spoor. Tegen opheffing van het Friese waterschap. Er moeten meer fietspaden worden aangelegd. De drie noordelijke provincies moeten niet fuseren. Er moet een seniorenpanel komen om ouderen bij de politiek te betrekken. Invoer van een Friese chipkaart voor korting op toeristische activiteiten. Voor een universiteit in Friesland, gericht op pedagogiek en minderheidstalen. Geen nieuwe zoutwinning op het Friese vasteland, wel onder de Waddenzee. Achterstanden in het Friese onderwijs aanpakken.

De FNP (Fryske Nasjonale Partij) is tegen grote economische projecten. De Zuiderzeelijn moet er niet komen en de provinciale overheid moet afslanken. Meer woningen voor de Friezen zelf. Friesland moet een eigen universiteit krijgen. Het basisonderwijs moet drietalig worden (Nederlands, Fries, Engels). Een deel van de gasopbrengsten uit Friese grond moeten naar de provincie. De Friese taal en cultuur moet verstrekt worden. De spoorlijn Leeuwarden-Groningen moet verdubbeld worden. Drachten moet aan het spoor komen te liggen, via een lightrail-verbinding. De omstreden zoutwinning bij Pietersbierum moet worden stopgezet, vanwege bodemdaling. Het Friese landschap mag niet worden ontsierd door windmolens en grootschalige glastuinbouw. De provincie moet een herkenbare Friese internationale schaatsploeg sponsoren.

Eerdere afleveringen op nrc.nl/binnenland