AFM maakt schoon schip teakfondsen

Financiële toezichthouder AFM heeft aan verreweg de meeste aanbieders van alternatieve beleggingen, zoals teakhout, geen vergunning verleend. Dat heeft de AFM vandaag bekend gemaakt.

Van de 44 aanvragen die bij de Autoriteit Financiële Markten zijn ingediend, is vooralsnog één vergunning toegekend. Dat is een teakhoutaanbieder uit Deventer. Viertien aanbieders van alternatieve beleggingen hebben „na contact met de AFM” hun aanvraag ingetrokken. Bij zeven instellingen heeft AFM „het voornemen” om de vergunning af te wijzen. De rest is nog in behandeling.

Financiële dienstverleners dienden vorig jaar een vergunning bij AFM aan te vragen krachtens de nieuwe Wet Financieel Toezicht, die op 1 januari is ingegaan. Tot deze dienstverleners behoren ook aanbieders van alternatieve beleggingen, anders dan effecten. Zodoende moesten ook bedrijven die beleggingen in teakhout, wijn of struisvogels op de markt brengen een vergunning indienen.

Onder andere categorieën dienstverleners, zoals assurantietussenpersonen en hypotheekadviseurs, is eveneens een schifting geweest. Van de ruim 12.000 aanvragen heeft AFM bij 600 gevallen het voornemen de vergunning af te wijzen. 680 instellingen hebben op eigen initiatief hun aanvraag ingetrokken. De toezichthouder heeft bij 127 financiële dienstverleners geconstateerd dat zij de wettelijke normen „onvolledig” werden nageleefd. In 18 gevallen heeft AFM „corrigerende maatregelen genomen.

Directeur J. Pennink van de stichting Financiële Dienstverlening vindt het een „goed teken” dat er een opschoning onder financiële dienstverleners lijkt te zijn opgetreden. „Dat was een van de doelen van de nieuwe wet. De hele beroepsgroep zal dit toejuichen.” Pennink had van tevoren geen idee hoe de schifting door de Wft zou uitpakken. „Niemand wist überhaupt hoeveel dienstverleners er in Nederland waren.” Hij is eveneens tevreden dat een groot aantal aanbieders van alternatieve beleggingen geen vergunning heeft gekregen. „Al vallen die niet onder onze stichting.”