Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Milieu en natuur

Stijgend water: meer ruimte nodig

Rotterdam, 22 febr. - Om schade door het stijgende waterpeil te vermijden, moet water meer ruimte krijgen, onder andere door rivieren gecontroleerd te laten overstromen. Tijdelijke waterberging gaat goed samen met herstel van natuur en recreatief gebruik. Dit is de kern van de handleiding die het EU-project Frame heeft opgesteld. In Frame werkten lokale overheden in België, Nederland en Groot-Brittannië samen.