Soapopera Moszkowicz in overleg gedirigeerd? 2

Mr. A.M. Moszkowicz maakt zijn beroep van advocaat, zijn cliënt Holleeder, het recht, het openbaar ministerie en de rechterlijke macht volkomen ondergeschikt aan zijn eigen ego. Alle, mede, zo niet voornamelijk, door hemzelf gegenereerde publiciteit heeft, naar mijn mening, dan ook weinig tot niets meer te maken met het rechtsbedrijf in het algemeen, en de advocatuur in het bijzonder. Ik denk dat ik namens veel advocaten spreek als ik zeg dat ik het buitengewoon vervelend zou vinden wanneer ik, als advocaat, ook maar op enigerlei wijze zou worden geassocieerd met de wijze waarop Moszkowicz zijn (en mijn) beroep aanwendt.