‘Research laat vaak kansen onbenut’

De overheid en kennisinstellingen moeten meer durf aan de dag leggen op het gebied van technologische vernieuwingen. Ook het onderwijs dient wat betreft de inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT) meer bij de realiteit van bedrijf en beroep aan te sluiten. „Stap over grenzen heen.”

Deze oproep deed Emile Aarts, vice-voorzitter van Philips Research, gisteren aan het adres van universiteiten en hogescholen bij de opening van Nether, Netherlands house for Education and Research in Brussel. Nether is een organisatie die in Brussel alle Nederlandse kennisinstellingen vertegenwoordigt.

„Nederlandse kennisinstellingen laten in Europa kansen liggen”, zei Nether-voorzitter Frans van Vught in een toelichting in Brussel. Hij wil meer geld en invloed voor Nederland zien te krijgen. „We zijn vaak te laat geïnformeerd en te weinig assertief”, aldus Van Vught. Daardoor heeft Nederland geringe invloed op het Europese onderzoeksbeleid, terwijl het volgens de Nether-voorzitter juist alle belang heeft bij grote gezamenlijke onderzoeksprogramma’s.

De Europese Commissie heeft in haar streven van Europa een concurrerende kenniseconomie te maken, een ambitieus onderzoeksprogramma voor de komende vijf jaar opgezet ter waarde van 55 miljard euro: het zogenoemde zevende kaderprogramma.

Nederland moet volgens Van Vught vooraan zitten om ervan te kunnen profiteren. Aan het vorige kaderprogramma deden 3.700 Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en individuele onderzoekers mee.

Ook Aarts van Philips kritiseerde de naar binnen gerichte houding van traditionele kennisinstellingen in Nederland. De academicus maakt zelf uit wat hij doet binnen het universitaire onderwijs en onderzoek. Dat leidt volgens Aarts vaak tot fragmentarisch onderzoek en weinig aansluiting bij de kenniseconomie.

Maar de klassieke research verandert, aldus Aarts. Alles draait om ‘open innovatie’, waarbij kennis en technologie voor elke participant toegankelijk zijn en kennis en kosten worden gedeeld. Onderzoekers moeten volgens Aarts van gebaande paden af durven gaan, ook al bestaan er nationale grenzen of obstakels. „Nether, open de wereld voor Holland”, zei de Philips-bestuurder.