Radio Voorkeur

Desmet live. Frank Westerman praat over zijn laatste boek Ararat, een zoektocht op het snijvlak van religie en wetenschap. Tevens in het laatste uur een discussie tussen filmrecensent Gawie Keyser van de Groene Amsterdammer en Amerikakenner Frans Verhagen over oorlog als showbusiness, naar aanleiding van twee films van Clint Eastwood, Flags of our Father en Letters from Iwo Jima. Radio 5, 18.02-19.50u.

De avonden. Onder meer een gesprek met de Vlaming Erwin Mortier over zijn boek Avonden op het Landgoed. Op reis met Gerard Reve en een documentaire van Peter Meijwes die, 365 jaar na dato, langs de Mekong reist in het voetspoor van Gerrit van Wuysthoff. Concertzender, 20.03-22.00u.

Hoe?Zo! Groepsleider Mischa Bonn van de leerstoel ultrasnelle microscopie aan het FOM-instituut voor Atoom- en Molecuulfysica vertelt hoe hij naar moleculen kijkt. Radio 5, 21.03-22.00u.

Casa luna. Oud-fractievoorzitter van de PPR Bas de Gaay Fortman geeft zijn visie op het nieuwe kabinet dat vanmiddag is geïnstalleerd. Radio 1, 0.04-0.45u.