Overspannen toepassing van gelijkheidsbeginsel

Op het PvdA-partijcongres van van zaterdag jl. kwam de kwestie ter sprake of ambtenaren van de burgerlijke stand op grond van gewetensbezwaren het sluiten van een homohuwelijk mogen weigeren zoals vastgelegd in het regeerakkoord. Daarin wordt door critici een vorm van discriminatie gezien. Ik heb zelf geen last van gewetensbezwaren wat het homohuwelijk betreft. Maar ik vraag me wel af of we hier niet te maken hebben met een overspannen toepassing van het gelijkheidsbeginsel, of in meer juridische termen, met een destructieve verabsolutering van dat beginsel, zoals J.E. Goldschmidt - oud-voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling - dat enkele jaren geleden noemde in het NJCN Bulletin.Als men het homohuwelijk accepteert, waarom zou men met jurist J.L.M. Elders het burgerlijk huwelijk dan niet volledig neutraliseren door het niet alleen open te stellen voor homofiele relaties, maar ook voor relaties tussen meer dan twee personen (polygamie), tussen broer en zus e.d.?

Daarnaast is het homohuwelijk alleen in het Nederlandse deel van het koninkrijk aanvaard. Op Aruba en de Nederlandse Antillen is dat nog niet het geval. Nu gewerkt aan een nieuwe staatkundige structuur van het koninkrijk, is het de vraag of dat nog gehandhaafd kan worden.