Nieuw immigratiebeleid niet dankzij Balkenende

Blijkens een artikel op de voorpagina van NRC Handelsblad (17 februari) is Amitai Etzioni, `de huisfilosoof van premier Balkenende`, gevleid dat er in het regeerakkoord van Balkenende IV het door hem gepropageerde type gemeenschapsdenken is terug te vinden. Hij verheugt zich over het licht aangepaste immigratiebeleid. ”Uw land wordt weer wat softer voor immigranten. Heel goed. Het werd tijd.” Etzioni schrijft deze beleidswijziging kennelijk toe aan Balkenende, die zich een compliment van Etzioni vermoedelijk graag laat aanleunen. Echter, Etzioni blijkt niet op de hoogte te zijn van wat zich werkelijk in ons land afspeelt. Het gewijzigde beleid is immers niet dankzij, maar ondanks Balkenende tot stand gekomen. Voor Balkenende was de aanpassing van het immigratiebeleid een grote concessie. Als het aan hem had gelegen was het beleid niet gewijzigd en was er geen algemeen pardon tot stand gekomen. Deze door Etzioni toegejuichte wijzigingen zijn geheel te danken aan de PvdA en de ChristenUnie.