Luchtwassers boven de varkens

Op 7 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten, en indirect, voor de Eerste Kamer. Wat heeft de provincie de laatste jaren gedaan en welke plannen hebben de grootste partijen? Vandaag Noord-Brabant.

Wat willen de grote partijen in Brabant?

Het CDA wil groei van Eindhoven Airport. Het is voor stimulering van intensiever gebruik van de waterwegen. Verbetering van A2, A4, A27, A58, N69, N261 en N279. Steun voor Omroep Brabant. Ondersteuning kunstbeoefenaars (profs en amateurs). Het CDA wijst gemeentelijke herindelingen af, tenzij de gemeenten zelf met voorstellen daartoe komen.

De PvdA wil dat elke gemeente ten minste 20 procent van zijn woningen bestemt voor starters en ouderen. Brabant moet in 2011 de gezondste provincie zijn, onder meer door een betere luchtkwaliteit. Dat kan onder andere door het aanbrengen van luchtwassers boven veestallen en door beter of gratis openbaar vervoer. Structurele steun voor twee musea: het Noord-Brabants Museum in Den Bosch en Natuurmuseum in Tilburg. Verdere bestrijding van analfabetisme dat de laatste vier jaar met 30 procent verminderde.

De VVD wil uitblinkende onderwijsinstellingen „prestigieuze prijzen” voor uitgevoerde vernieuwingsprojecten, verbetering van kwaliteit of voor verbetering van de samenwerking met de arbeidsmarkt. Eindhoven Airport uitbreiden voor burgerverkeer. Aanpassing N69, N65 en verbetering van A27 en A59. Nieuwe bedrijventerreinen aanleggen, met name bij Moerdijk. ‘Brabantstad’ moet in 2018 culturele hoofdstad van Europa worden. Verminderen aantal provinciale ambtenaren.