Jongeren met astma roken door

Nijmegen, 22 febr. Jongeren met astma roken even veel als jongeren zonder astma. Ook passen de ouders van een kind met astma hun rookgedrag nauwelijks aan. Ze roken zelfs meer dan de ouders van een kind dat geen longprobleem heeft. Dat bleek vandaag uit onderzoek door de Radboud Universiteit in Nijmegen. ”Het aantal jongeren met astma dat rookt, is naar verhouding even groot als het aantal rokende jongeren zonder astma”, zegt onderzoeker Roy Otten. Aan het onderzoek werkten 10.000 Nederlandse jongeren mee.