Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Internet Voorkeur

De site over rechtspraak.
De site over rechtspraak.

Recht voor jongeren. De Raad voor de Rechtspraak heeft een website geopend die de kennis over de rechtspraak bij jongeren moet vergroten. Uit een enquête onder 1500 jongeren uit de bovenbouw van vwo, havo en vmbo blijkt dat hun kennis over recht onder de maat is. Gemiddeld beantwoordden de jongeren driekwart van de kennisvragen fout. Gemeten naar opleiding scoorden alleen vwo-leerlingen voldoende. Autochtone leerlingen beantwoordden gemiddeld 40 procent van de vragen goed, allochtone leerlingen iets meer dan 13 procent. De enquête werd gehouden door bureau Qrius in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak. Met de site Recht voor jou wil de raad de kennis over recht onder jongeren stimuleren. Op de site wordt onder meer uitgelegd wat voor soorten recht Nederland heeft, waar rechters hun uitspraken op baseren en wat een democratische rechtsstaat is. Ook termen als jurisprudentie en trias politica komen aan bod. Er is materiaal voor werkstukken en informatie voor jongeren die voor de rechter moeten komen. Aan de orde komen juridische kwesties waarmee jongeren te maken kunnen krijgen, zoals ondertoezichtstelling, echtscheiding, verblijfsvergunning en verdacht worden van een strafbaar feit.

Zie voor meer:www.rechtvoorjou.nl