ik@nrc.nl

Tien jaar geleden had ik een flinke bronchitis en sindsdien ben ik een ‘risicogroep’. Naast de nodige griepprikken word ik soms uitgenodigd voor een longfunctietest.

Ik besluit om de bijbehorende vragenlijst zo eerlijk mogelijk in te vullen, zelfs de vraag naar mijn rookgedrag: gemiddeld drie sigaren per dag.

Als de arts het leest, informeert ze: „Grote of kleintjes?”

„Van die kleine sigaartjes.”

„Wat gezellig!”

Zelf een ikje insturen kan via een formulier op www.nrc.nl/ikDaar staan ook de spelregels van de ik-rubriek.