Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Getuigenis oudere onbetrouwbaar

Rotterdam, 22 febr. Ouderen zijn onbetrouwbare getuigen. Niet alleen herinneren zij zich relatief veel dingen verkeerd, ze twijfelen maar weinig aan de juistheid van hun foute herinnering. Dat concludeert de psycholoog Chad Dodson (University of Virginia) uit een vergelijking van het herinneringsvermogen van jonge studenten en volwassenen van 60 tot 80 jaar. De proefpersonen mochten vijf minuten naar een video kijken met beelden van een inbraak en daarmee samenhangend politieoptreden. Daarna moesten ze antwoord geven op 24 ja/neevragen, waarvan sommige zeer suggestief onjuist waren: er werd verwezen naar zaken waarvan helemaal geen sprake was geweest (zoals de zichtbaarheid van wapens). De ouderen lieten zich makkelijk bedotten en bleven vaker bij hun onjuiste antwoord, ook als op de mogelijkheid van misleiding was gewezen (Psychonomic Bulletin & Review, 2006).