Gen voor autisme op chromosoom 11

rotterdam. De grootst uitgevoerde speurtocht ooit naar autisme-veroorzakende genen wijst vooral naar chromosoom 11. Eerder gevonden plaatsen voor autismegenen (op chromosoom 2, 7 en 17) komen deze keer minder sterk naar voren, of nauwelijks (op 17). Het onderzoek is bijzonder, omdat op alle chromosomen is gezocht, met genetisch materiaal van bijna 1.200 families. In die families kwamen minstens twee autismepatiënten voor en er is gekeken naar het DNA van zowel de patiënten als de niet-autisten. Aan de studie die op de site van Nature Genetics werd gepubliceerd, werkte het Universitair Medisch Centrum Utrecht mee.