Financiering van Jan Vrijman Fonds wordt ingetrokken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken beëindigt de financiering van het Jan Vrijman Fonds. Dit fonds is de ontwikkelingstak van het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA), waaruit subsidies worden verstrekt aan documentairemakers in ontwikkelingslanden. Buitenlandse Zaken was vanaf de oprichting van het fonds in 1998 een van de belangrijkste financiers. Door een wijziging van de formele eisen ziet het ministerie zich gedwongen de subsidie aan dit culturele fonds, met jaarlijks 80.000 euro goed voor tweederde van het hele fonds, stop te zetten, zoals het ook de subsidie aan het vergelijkbare Hubert Bals Fonds van het Rotterdams filmfestival wil beëindigen. De nieuwe regels eisen dat de fondsen de doelmatigheid van hun subsidies kunnen uitdrukken in economische groei, van geld of werkgelegenheid. De fondsen hadden aangevoerd dat de ontwikkeling van een filmmaker, het succes van een film en de invloed hiervan op de lokale filmindustrie niet makkelijk vallen uit te drukken in harde cijfers.