Associeer mij niet met Moszkowicz

Mr. A.M. Moszkowicz, advocaat te Amsterdam, maakt zijn beroep van advocaat, zijn cliënt Holleeder, het recht, het OM en de rechterlijke macht volkomen ondergeschikt aan zijn eigen ego. De door hemzelf gegenereerde publiciteit heeft dan ook weinig tot niets meer te maken met het rechtsbedrijf in het algemeen, en de advocatuur in het bijzonder. Ik denk dat ik namens veel advocaten spreek als ik zeg dat ik het buitengewoon vervelend zou vinden wanneer ik, als advocaat, ook maar op enigerlei wijze zou worden geassocieerd met de wijze waarop de heer Moszkowicz zijn (en mijn) beroep aanwendt.