Ambtelijke fraude in A’dam valt mee

Vergeleken met grote buitenlandse steden valt het aantal ‘foute’ ambtenaren in Amsterdam mee. De afgelopen drie jaar zijn ruim driehonderd ambtenaren van de gemeente betrapt op integriteitsschendingen, vooral fraudezaken, maar ook diefstal en misbruik van gemeente-eigendom. Dat blijkt uit een overzicht van het gemeentelijk Bureau Integriteit, vandaag gepresenteerd op een congres van steden met een lokaal integriteitsbeleid.

Uit enquêtes onder de bevolking van Europese hoofdsteden blijkt dat inwoners van Brussel zes keer meer kans lopen met een corrupte ambtenaar te worden geconfronteerd dan een Amsterdammer. Het risico daarop is in Londen drie keer hoger dan in Amsterdam. In Amsterdam gaf 0,2 procent van de ondervraagden in 2004 aan dat zij ten onrechte moesten betalen om een dienst van een ambtenaar te krijgen. Athene scoorde het hoogst met 13,8 procent.

Het onderzoek via enquêtes betreft ‘alledaagse’ vormen van omkoping van bijvoorbeeld een politieagent. Corruptie waarbij burgers en ambtenaren samenspannen, zoals bij bouwfraude, wordt in dit soort onderzoek niet blootgelegd.

Nederland behoort met Finland, Groot-Brittannië en Zweden tot de landen waar de kans met ‘platte’ ambtenaren te worden geconfronteerd het kleinst is.

platte ambtenaar: pagina 6