alle kabinetten op een rijtje

Pas sinds 1848 kennen we kabinetten. Daarvoor waren de ministers op de eerste plaats dienaren van de koning die slechts zelden vergaderden. Pas in 1848 werd voor het eerst een kabinet geformeerd.

lees over alle kabinetten sinds het begin van de parlementaire geschiedenis op www.parlement.com