Zandvoort: Geen extra herriedagen

Zandvoort: Geen extra herriedagen

Den Haag, 21 febr. Het circuit van Zandvoort mag geen zeven dagen extra per jaar uitzonderlijke geluidsoverlast produceren. Dat heeft de Raad van State vanochtend bepaald in een bodemprocedure die onder meer de stichting Geluidshinder Zandvoort had aangespannen. Aanleiding voor de procedure was een milieuvergunning die de provincie had verleend aan het circuit. Met de vergunning werd het aantal dagen waarop extra lawaai mag worden geproduceerd uitgebreid naar twaalf. Het circuit wilde de extra dagen gebruiken voor grote autosportevenementen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hadden na een belangenafweging de vergunning verleend om bedrijfseconomische redenen. Onder meer de stichting Geluidshinder Zandvoort en omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen de vergunning van de provincie. Zij stelden dat meer racedagen zouden zorgen voor meer geluidshinder en een slechtere luchtkwaliteit. (ANP)