Stellingen

Niets geeft helderder het elitarisme van gevestigde politici in Nederland weer dan het door hen veel gebezigde verwijt van ‘populisme’ aan succesvolle nieuwkomers in de politiek.

R. Monnikhof

Technische Universiteit Delft

De voorkeur voor ongezond eten en drinken is een onherstelbare fout in de menselijke evolutie.

E.J.J. Kalis

Wageningen Universiteit

Het feit dat muggen zoemen is bevreemdend gezien vanuit de evolutietheorie omdat op grond van deze theorie juist te verwachten zou zijn dat muggen hun prooi zo geruisloos mogelijk naderen.

B. van Rooij

Universiteit Leiden

Van mensen die veel werk aankunnen, wordt verwacht dat ze ook veel werk aannemen.

M.C. Kroon

Technische Universiteit Delft