Schooladvies voor allochtonen te laag

Allochtone basisscholieren in Amsterdam krijgen vaker dan autochtone kinderen een lager schooladvies dan hun score op de Citotoets rechtvaardigt. Dit verschil tussen de adviezen aan allochtone en autochtone leerlingen doet zich vooral voor bij achtstegroepers met een havo- of vwo-score op de toets.

Dat blijkt uit het onderzoeksverslag Basisschooladviezen en etniciteit van de gemeente Amsterdam.

Van alle autochtone kinderen in Amsterdam met een havo- of vwo-score op de Citotoets – 534 punten of meer – krijgt 28 procent een lager advies van de basisschool: vmbo. Onder leerlingen van Surinaamse afkomst is dit percentage 34. Scholieren van Marokkaanse en Turkse afkomst met een havo- of vwo-score zijn gemiddeld het slechtst af: van hen krijgt respectievelijk 41 en 44 procent een lager advies dan de toets rechtvaardigt.

Mariëtte Hamer, onderwijswoordvoerster voor de PvdA in de Tweede Kamer, pleit voor een onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs naar de oorzaken van de geconstateerde verschillen. Volgens Hamer zouden leraren zich bewuster moeten worden van het advies dat ze geven.

Volgens onderwijssocioloog en voormalig Tweede Kamerlid voor GroenLinks Paul Jungbluth, is de „feminisering” van het personeel in het basisonderwijs een mogelijke oorzaak voor de onderadvisering van allochtone kinderen.

Verwachtingen: pagina 2