Resultaten Heineken flink hoger

Heineken heeft vorig jaar een omzet gerealiseerd van 11,8 miljard euro. Dit is 9,6 procent meer dan in 2005. De nettowinst, exclusief incidentele baten en lasten, steeg 12,6 procent tot 930 miljoen euro.

De omzet van het belangrijkste merk, Heineken, nam vorig jaar toe met 11,8 procent tot 22,5 miljoen hectoliter, de sterkste groei in twintig jaar. De brouwer denkt dit jaar met dit merk meer dan twee keer zo hard te groeien als de totale wereldbiermarkt. De groei van de markt zal naar verwachting 2 à 3 procent bedragen.

In Nederland verkocht het concern vooral meer Amstel en Brand. Het marktaandeel van het merk Heineken daalde daarentegen licht, omdat het concern slechts deels wilde meebetalen in de prijzenoorlog bij de Nederlandse supermarkten. In de rest van West-Europa ging het beter, met een omzettoename van 3,8 procent. In Spanje draaide het bedrijf goed, in Italië en Frankrijk daalde de omzet.

De groei van het concern komt vooral uit de Verenigde Staten, Oost-Europa en Zuidoost-Azië. In de VS was de introductie van Heineken Premium Light in maart vorig jaar een succes. Daarvan werd 680.000 hectoliter verkocht, 15 procent meer dan een eerder verhoogde verwachting. Het bedrijf denkt dit jaar in de Verenigde Staten 1 miljoen hectoliter Premium Light af te zetten en hoopt daarmee break even te draaien.

Heineken Light tastte wel de positie van Amstel Light in de VS aan. Hiervan zakte de omzet met bijna 10 procent. In Oost-Europa en Rusland nam de omzet toe met 20 procent. Rusland is, in volume, sinds vorig jaar het belangrijkste land voor Heineken.

Meest tevreden is de brouwerij over Zuidoost-Azië, vooral Taiwan, Cambodja en Vietnam. In Australië groeide de omzet 40 procent. Heineken maakt nu winst in China. Achttien jaar geleden kwam het bedrijf naar dat land, maar het maakte er vrijwel alle jaren verlies.

China is de grootste biermarkt ter wereld, maar de winstmarge is er de laagste, liet Van Boxmeer weten. Dat komt vooral door de overcapaciteit van brouwerijen. In Azië groeide de omzet met 12 procent en de nettowinst met 29 procent.

Heineken verwacht dat de autonome nettowinstgroei dit jaar uitkomt op 10 tot 13 procent. Vorig jaar bedroeg deze 6,9 procent. Grondstoffenprijzen zullen, net als vorig jaar, stijgen. Van Boxmeer denkt dat onder meer gerst, mout, benzine en verpakkingsmaterialen 7 tot 8 procent duurder worden.