nrc.nl/blogs

nrc.nl/blogs Regeren. Oud-CDA-voorzitter Marnix van Rij schrijft op de weblog Kabinetsformatie dat er eindelijk weer geregeerd kan worden nu morgen de ministersploeg van het kabinet-Balkenende IV bij de koningin op het bordes zal staan. „In wezen is het land immers sinds eind juni vorig jaar niet echt geregeerd. Is dat erg? Zo op het eerste gezicht niet: de economie draait goed, de begroting is in evenwicht en de uitvoerende diensten krijgen eindelijk de tijd en rust om alle ambitieuze stelselwijzigingen van het kabinet-Balkenende II (sociale zekerheid, zorg, pensioenwetgeving, belastinghervorming winstbelasting) in juiste banen te leiden. Desalniettemin blijft er veel liggen volgens de politici. Bij herlezing van het regeerakkoord ‘samen werken, samen leven’ bekroop mij in dit opzicht een minder positief gevoel dan de eerste keer. De tekst staat vol van de ambities, dat is niet erg, maar de balans slaat erg door naar de zieken, de zwakken, de misselijken - laten wij zeggen de verworpenen der aarde.” www.nrc.nl/kabinetsformatie

Regeren. Oud-CDA-voorzitter Marnix van Rij schrijft op de weblog Kabinetsformatie dat er eindelijk weer geregeerd kan worden nu morgen de ministersploeg van het kabinet-Balkenende IV bij de koningin op het bordes zal staan. „In wezen is het land immers sinds eind juni vorig jaar niet echt geregeerd. Is dat erg? Zo op het eerste gezicht niet: de economie draait goed, de begroting is in evenwicht en de uitvoerende diensten krijgen eindelijk de tijd en rust om alle ambitieuze stelselwijzigingen van het kabinet-Balkenende II (sociale zekerheid, zorg, pensioenwetgeving, belastinghervorming winstbelasting) in juiste banen te leiden. Desalniettemin blijft er veel liggen volgens de politici. Bij herlezing van het regeerakkoord ‘samen werken, samen leven’ bekroop mij in dit opzicht een minder positief gevoel dan de eerste keer. De tekst staat vol van de ambities, dat is niet erg, maar de balans slaat erg door naar de zieken, de zwakken, de misselijken - laten wij zeggen de verworpenen der aarde.”

www.nrc.nl/kabinetsformatie

Tuinen.Marcel Haenen schrijft op zijn weblog Tango over een Nederlandse tuinarchitect in Bolivia. „Het oerwoud kruipt uit alle hoeken en gaten en het grootste deel van de bevolking is straatarm. Als er dus één beroep is dat je in Bolivia beter niet kunt uitoefenen is het dat van tuinarchitect. En toch is dat uitgerekend wat de uit Ingo Betram doet. Al twaalf jaar runt hij in Santa Cruz zijn bedrijf dat uiteraard El Tulipán heet. De wachttijd voor zijn tuinen bedraagt ruim twee maanden.”

www.nrc.nl/tango