Niet zo sociaal

In de verkiezingscampagne hebben we bij herhaling van de linkse partijen moeten horen dat het `socialer` moet. Blijkens de reacties van links komt het regeerakkoord hieraan tegemoet. De vraag is echter of dit akkoord wel zo sociaal is. Om een aantal redenen twijfel ik.

Er wordt weinig gedaan aan de problemen op de woningmarkt. Dit is zeer nadelig voor met name jongeren, voor wie het nagenoeg onmogelijk is een huis te kopen.

De WAO wordt niet gefiscaliseerd en alleen een klein deel van de ouderen gaat daaraan meebetalen. Deze maatregel is volstrekt onvoldoende om de financiële gevolgen van de vergrijzing op te vangen.

De regering denkt te rooskleurig over de economische groei.

Kortom: de regering wentelt de problemen af op volgende kabinetten én op volgende generaties. Dat is asociaal.

    • Timo Bank Capelle aan den Ijssel