Indiërs doen het werk

Videoconferenties hoorden jarenlang tot het genre van de sciencefiction, maar nu zijn ze alledaags geworden in IT-bedrijven die een deel van hun werkzaamheden hebben gedelegeerd aan werknemers in India. Twee gezelschappen zitten op duizenden kilometers afstand van elkaar via de video te vergaderen in het Engels. De medewerking vanuit India is winst voor het bedrijfsleven, omdat de arbeidsmarkt in Nederland krap is. Vooral technisch en automatiseringspersoneel is schaars. De Indiase werknemers hoeven niet te worden gelokt met lease-auto’s en bonussen. Sterker, ze hebben geen sociale lasten. Bovendien kent India een ruimer aanbod aan technisch opgeleide mensen dan Nederland. Nederlandse IT-dienstverleners kunnen ondanks de binnenlandse belemmeringen gewoon doorgroeien en nieuwe opdrachten aannemen.

Dankzij internet, de videoconferentie en de telefoon hoeven de Indiërs huis en haard niet te verlaten om te werken voor een Nederlands bedrijf. Wat ze verdienen, komt ook de Indiase economie ten goede. In India lopen nu mensen rond die de ingewikkelde afkortingen uit de Nederlandse sociale wetgeving kunnen afraffelen en vertalen, in het Engels weliswaar. Nederland loopt voorop in deze ontwikkelingen, blijkt uit recent onderzoek, en dat is te danken aan de internationale oriëntatie van het bedrijfsleven. Het is ook te wijten aan het geringe aantal technisch opgeleiden in Nederland. Dat zou, gegeven de groeiende behoefte, hoger moeten liggen. Want lang niet alle activiteiten kunnen aan verre landen worden uitbesteed of gedelegeerd.

Uitbesteding aan een buitenlands bedrijf is niet zonder risico’s. Er kan kostbare kennis weglekken, die buitenlandse bedrijven gebruiken om met het uitbestedende bedrijf te concurreren. Maar ook bij delegatie (offshoring) naar afdelingen van het eigen bedrijf in het buitenland kunnen problemen optreden. Een Indiër kan de Nederlandse sociale wetgeving kennen, maar niet de dagelijkse toepassing daarvan met alle uitzonderingen en subtiele afwijkingen van woordelijke formuleringen, omdat hij hier niet woont. Daarom zijn de videotelefonische reacties van de andere kant van het continent soms onbegrijpelijk star. En dan zijn er culturele verschillen, die zich bij zo’n intensieve relatie als offshoring sterker doen gelden. Sommige Indiase mannen lopen een vrouwelijke manager voorbij om met haar mannelijke ondergeschikte te gaan onderhandelen.

Uitbesteding en delegatie van productie levert grote voordelen op voor Nederlandse bedrijven, maar gaat op grenzen stuiten. Een aantal bedrijven is alweer activiteiten aan het insourcen. Ver weg werkende Indiërs en Chinezen kunnen niet alles oplossen. Ook dat betekent dat er in Nederland meer technisch opgeleide mensen nodig zijn om aan de vraag te voldoen.