Geen langere files door vrachtauto`s

Rotterdam. Ongevallen met vrachtwagens leveren met 0,6 procent ”een geringe bijdrage” aan het aantal files op de Nederlandse snelwegen. Wanneer wordt gekeken naar de zwaarte van files (lengte maal tijd), dan kan bijna 1,5 procent worden toegeschreven aan ongevallen met vrachtwagens. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van minister Peijs (Verkeer en Waterstaat, CDA). De minister besloot tot een onderzoek doordat de indruk bestond dat het aantal ongevallen met vrachtwagens sterk aan het toenemen was. Maar het aantal ongevallen waarbij een vrachtwagen is betrokken, is de laatste jaren zelfs gedaald. Wel is in de periode 2000-2005 het aantal vrachtwagenongevallen met dodelijke slachtoffers gelijk gebleven: gemiddeld 35 ongevallen per jaar.