EU-ministers eens over CO2-reductie

De Europese Unie wil werk maken van vermindering van de CO2-emissie. In 2020 moet de uitstoot van het broeikasgas in de EU zijn gereduceerd met minstens 20 procent, ten opzichte van 1990. Daarover hebben de EU-milieuministers gisteravond overeenstemming bereikt. Ze zijn bereid verder te gaan, tot een reductie met 30 procent, op voorwaarde dat industrielanden als de VS en Canada meedoen.

De Duitse minister Gabriel, voorzitter, zei dat veel van zijn collega’s spraken over een morele plicht met het oog op toekomstige generaties: „Verschillende ministers hadden het over hun dochters die vroegen met goede resultaten thuis te komen.”

Het akkoord is een overwinning voor de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU. Die presenteerde een ambitieus plan tegen klimaatverandering met onder andere CO2-reductie. Zij zal nu maatregelen moeten voorstellen om het doel te bereiken.

De CO2-reductie van minstens 20 procent is een gemiddelde voor de EU. Sommige landen zullen naar verwachting meer moeten doen dan andere. Daarover zullen waarschijnlijk nog harde onderhandelingen volgen.

Greenpeace is teleurgesteld. Reductie met 20 procent is te weinig om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, denkt de milieuorganisatie. Het Wereldnatuurfonds is positiever. Vorige week bereikten de EU-landen al overeenstemming over een ander onderdeel van het klimaatplan inzake bevordering van biobrandstoffen. Regeringsleiders zullen volgende maand waarschijnlijk nog praten over het Commissie-doel dat in 2020 minstens 20 procent van alle energie komt van duurzame bronnen als zon en wind.

Nieuwsanalyse: pagina 4

Hoofdartikel: pagina 7