De lift wordt duur betaald

Fabrikanten van liften en roltrappen in Nederland, Duitsland, België en Luxemburg hebben roltrap.jpgeen kartel gevormd dat in strijd is met Europese wetgeving. Ze moeten samen een boete betalen van ruim 990 miljoen euro. Dat heeft de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, vanmiddag bekendgemaakt.
Het zijn de hoogste boetes die de commissie ooit heeft opgelegd voor kartelovertredingen. De bedrijven - Otis, Kone, Schindler, ThyssenKrupp en een Nederlandse dochter van Mitsubishi - hebben geknoeid met offertes, onderling projecten verdeeld, prijsafspraken gemaakt en vertrouwelijke informatie uitgewisseld.
Saillant detail: De trappen en liften in het Berlaymontgebouw in Brussel, waar de leden van de Europese Commissie werken, zijn ook geleverd door het kartel. Hetzelfde geldt voor een gebouw van het Europese Hof voor Justitie in Luxemburg.
De gevolgen van het kartel zullen nog 20 tot 25 jaar voelbaar zijn. De bedrijven hebben namelijk niet alleen roltrappen en liften geïnstalleerd, maar ook onderhoudscontracten gesloten die nog jaren geldig zijn. ,,Daarom moet deze boete de ondernemingen net zo lang heugen”, zei Europees commissaris Neelie Kroes (Mededinging) gisteren.
Jonathan Todd, de woordvoerder van Kroes, zei dat bedrijven of overheden die zich gedupeerd voelen nog eens goed naar hun onderhoudscontracten moeten kijken. ,,Ze zouden kunnen proberen daarover opnieuw te onderhandelen in het licht van deze beslissing. Of ze zouden naar de rechter kunnen stappen en een schadeloosstelling eisen. Of dat lukt, zal afhangen van nationale wetgeving.”
Gaat de Europese commissie zelf ook haar geld terug vragen? Het is niet aan Kroes om namens de commissie een schadeloosstelling te eisen, zei haar woordvoerder. ,,Maar men denkt er ongetwijfeld over na.”