Correcties & Aanvullingen

Airbus

In het bericht Villepin: plan voor 10.000 ontslagen (20 februari, pagina 13) is sprake van een Airbus-fabriek voor een andere nieuwe serie, de A320. De A320 dateert van 1986. Bedoeld is een nieuwe versie van dit vliegtuigtype.

Albayrak

In het artikel Trots op ‘onze’ Albayrak (15 februari, pagina 3) wordt de journalist Sevki Demirci genoemd. Hij heet Sevki Demircan.

Spaarlampen

Het bericht Gloeilamp in de ban (20 februari, pagina 1) vermeldt dat vervanging van gloeilampen door spaarlampen in Australië tot 4 procent minder stroomverbruik leidt. Dat is niet juist. Verlichting maakt er 20 procent uit van het totale elektriciteitsverbruik, en spaarlampen gebruiken 80 procent minder energie dan gewone gloeilampen. Volledige overgang naar spaarlampen leidt dan tot 16 procent minder stroomverbruik.