www.nrc.nl/discussie

Op nrc.nl/discussie discussiëren lezers over ‘het nieuwe leren’, een onderwijsvorm waarbij leerlingen en studenten zelf meer verantwoordelijk worden gesteld voor hun lesprogramma. Is het een vloek of een zegen?

Hoeveel is 1/3 + 1/5?

Als hoogleraar valt het me de laatste jaren op dat een groot aantal studenten vlak voor het afstuderen zonder gêne ‘a x a = 2a’ of ‘1/2 + 1/3 = 1/5’ opschrijven. Bij taal- en sociale vaardigheid tref ik vaak soortgelijke fouten aan. Een e-mail met de tekst ‘Hallo wanneer is het tentame’ is heel gebruikelijk voor iemand die zich een jaar later ‘master’ mag noemen. Omdat dit een relatief nieuw verschijnsel is, neem ik aan dat dat het effect van onderwijsvernieuwingen is. Men is kennelijk zowel in vormende als opvoedende taak tekort geschoten. Ik neig tot de conclusie dat die vernieuwingen het onderwijs geen goed hebben gedaan.

Johan Sterk

‘Homeschooling’

In Amerika is de trend begonnen van het zogenoemde homeschooling. ‘Vaardigheden’ gaan hier van moeder op dochter of van vader op zoon. Dat is tot daar aan toe, ware het niet dat het wetenschappelijk onderwijs en de mensen die wetenschappelijk onderwijs hebben genoten belachelijk worden gemaakt, omdat de vaardigheden van de ouders blijkbaar niet kunnen opwegen tegen hetgeen het officiële onderwijs te bieden heeft.

Geere Vroegindeweij

Bezuinigingen of vernieuwingen?

Een groot probleem van de discussie is dat er verschillende zaken door elkaar lopen. ‘Het nieuwe leren’ en de bezuinigingen in het onderwijs zijn twee volstrekt verschillende zaken die op allerlei manieren met elkaar verweven zijn (geraakt). De politiek heeft daar in hoge mate aan bijgedragen door onderwijsverbeteringen en hervormingen te koppelen aan bezuinigingen, en bezuinigingen te presenteren als verbeteringen.

Ik ben niet tegen ‘het nieuwe leren’, (...) maar als leerlingen kennis én vaardigheden moet leren in minder dan de helft van de tijd, kun je op je tien vingers natellen dat de vernieuwing een verslechtering zal blijken.

Tussenstand stelling ‘Het nieuwe leren is een zegen’

Eens: 17 procent (53)

Oneens: 83 procent (262)

Discussieer mee op www.nrc.nl/discussie