Toch asiel voor 181 Syriërs

181 Syrische ex-asielzoekers en illegalen kunnen alsnog een verblijfsvergunning krijgen. Demissionair minister Hirsch Ballin (Vreemdelingenzaken, CDA) voldoet daarmee aan een eis van de Tweede Kamer .

Hirsch Ballin is het niet met de Tweede Kamer eens dat deze groep door fouten van de Nederlandse overheid extra risico zou lopen bij terugkeer naar Syrië. De minister geeft Syriërs toch een verblijfsvergunning, omdat ze (door de politieke discussies rond hun situatie) al langdurig in Nederland verblijven, en in „bijzondere onzekerheid” zitten.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst liet in maart vorig jaar toe dat een Syrische delegatie de groep van 181, die Nederland moest verlaten, dwong asielgegevens over te leggen. Dat gebeurde tijdens gesprekken voor het verkrijgen van uitreisdocumenten.

De Tweede Kamer was hier woedend over, omdat ze vreesde dat de Syrische vluchtelingen in de problemen zouden komen bij hun terugkeer. Volgens toenmalig minister van Vreemdelingenzaken Verdonk was het handelen van de IND geen kwade opzet, maar miste de dienst „politieke sensitiviteit”.

De behandeling van de Syrische asielzoekers leidde toen nog tot een (afgestemde) motie van afkeuring tegen Verdonk. Opmerkelijk was toen de de christelijke SGP, die meestal erg regeringsgezind is, met deze motie mee stemde.

Vlak na de Tweede Kamerverkiezingen diende het Tweede-Kamerlid Jan de Wit (SP) een motie in om de groep asielzoekers toch een verblijfsvergunning te geven. Het volgens De Wit door de Nederlandse overheid veroorzaakte risico op een slechte behandeling in Syrië kon zo ongedaan gemaakt worden. De Tweede Kamer nam die motie aan.