Soepeler regels studenten

Het moet eenvoudiger worden voor buitenlandse studenten die in Nederland afstuderen om hier een baan te zoeken. De Nederlandse kenniseconomie heeft hen hard nodig. Dit schrijft de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in het vandaag verschenen advies Profijt van Studiemigratiebeleid.

Voor migranten buiten de Europese Unie bestaan strenge regels als zij na hun studie in Nederland willen blijven. Na hun afstuderen hebben ze slechts drie maanden de tijd een baan te vinden. Bovendien moeten zij direct ruim 46.000 euro bruto per jaar verdienen. Voor migranten jonger dan 30 jaar geldt een bedrag van ruim 34.000 euro bruto per jaar.

De regering schreef vorig jaar in de notitie ‘Naar een modern migratiebeleid’ dat die regels voor studenten buiten de EU moesten veranderen. Voor studenten uit de EU is het al eenvoudig om in Nederland te blijven als zij werk vinden. Oud-minister Verdonk (Integratie) vroeg de ACVZ om advies. De ACVZ adviseert de zoekperiode te verlengen tot één jaar. „Deze periode komt beter overeen met de periodes die andere westerse landen hanteren. Het biedt de afgestudeerde voldoende mogelijkheden om een baan te vinden”, stelt het ACVZ. „Lukt dat niet in één jaar, dan mag worden betwijfeld of de afgestudeerde wel een aanwinst voor de kenniseconomie is.”

Volgens het ACVZ zou de afgestudeerde in dat eerste jaar werk kunnen aannemen op lager niveau en tegen een lager salaris. De studiemigrant kan geen uitkering aanvragen. Na dat jaar, stelt de ACVZ voor, zou een aangepaste salariseis moeten gelden: een hbo-afgestudeerde van buiten de Europese Unie zou het gemiddelde aanvangssalaris moeten verdienen van een Nederlandse hbo’er (2.000 euro bruto per maand), een universitair afgestudeerde het startsalaris van een academicus (2.400 bruto per maand).

De afgestudeerde moet ook de mogelijkheid krijgen een bedrijf te beginnen, als hij dat wil. Verder stelt de ACVZ voor dat aanvragen van afgestudeerde vreemdelingen voor een verblijfsvergunning binnen twee weken worden afgehandeld.