Nieuwe Kerk moet gewraakte teksten tonen (2)

Nieuwe Kerk moet gewraakte teksten tonen (2)

Dat het Turkse ministerie van Cultuur en Toerisme hem onwelgevallige catalogusteksten bij expositie ‘Istanbul’ afwijst, hoeft niet te verbazen als we bedenken hoe het met het democratisch gehalte en historisch besef in Turkije is gesteld.

Onbegrijpelijk en ergerniswekkend echter wordt het wanneer een museumdirectie zich bij dergelijke verzoeken neerlegt en de Turkse geschiedvervalsers hun zin geeft. Die beslissing is genomen „met name uit respect voor de Nederlandse auteurs”. Wat een hypocrisie. Een zoveelste bewijs dat dit land niet rijp is voor toetreding tot de EU.

W. Dannis

Almere

    • W. Dannis