Nieuwe Kerk moet gewraakte teksten tonen (1)

Nieuwe Kerk moet gewraakte teksten tonen (1)

Dat de Nieuwe Kerk in Amsterdam nu al voor de tweede keer openlijk buigt voor politieke dwang van buiten is een slechte zaak (NRC Handelsblad, 13 februari). Het imago van een ‘kunsthal’ die onafhankelijk en wetenschappelijk verantwoorde exposities maakt die zowel esthetisch aantrekkelijk als informatief (en educatief) zijn, is hiermee ernstig geschaad. Natuurlijk roept dit meteen ook de vraag op in welke mate (andere) sponsors van exposities invloed hebben op hetgeen het publiek wordt voorgeschoteld. De hamvraag is echter wie de Nieuwe Kerk nu eigenlijk serieus wil nemen: het tentoonstellingspubliek dat een niet gering bedrag aan entree betaalt of de bruikleengevers en sponsors waarmee wordt samengewerkt.

Natuurlijk staat het Turkse cultuurmakers en de Turkse overheid vrij ergens een andere mening over te hebben dan die wordt uitgedragen in een expositie in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Dat de Nieuwe Kerk zich die andere mening laat opleggen, en niet de vrijheid opeist haar eigen mening – en die van de door haar aangezochte deskundigen – voor het voetlicht te brengen, is een schandelijke uiting van zwakte en van gebrek aan respect voor de eigen deskundigen.

De eerste stap op weg naar hersteld vertrouwen lijkt mij evident: publiceer zo snel mogelijk de gewraakte teksten. Daarmee wordt bovendien duidelijk hoezeer hier spijkers op laag water zijn gezocht, want op de teruggetrokken teksten valt echt niets aan te merken.

Ik kan het weten, want ik kreeg ze voor aanvang van de expositie als journalist ter inzage.

Lauran Toorians

Loon op Zand

    • Lauran Tooriaans