Mijn staatssecretaris

Temidden van het intellectuele geweld van Balkenende IV bevindt zich gelukkig een staatssecretaris die nooit haar studie afmaakte. Sharon Dijksma.

Sharon was ooit een beetje mijn Kamerlid omdat ik een actieve Jonge Socialist was en zij als brutale voorzitter van de Jonge Socialisten een plaats had veroverd in de Tweede Kamer. We gingen toen allemaal gebukt onder Kok en Rottenberg, die hun ideologische veren afschudden en van de PvdA een richtingloze bestuurderspartij maakten. Sharon was de vooruitgeschoven post van linkse JS’ers en studenten waarvan de beurzen werden wegbezuinigd. Binnen een half jaar was ze opgegeten door de fractie. Ze deed onzichtbaar haar werk, droeg slippen, vergaderde lekker mee. Als Sharon een fractiestandpunt beloofde uit te dragen, hoefde je nooit bang te zijn dat ze in plaats daarvan haar eigen mening verkondigde. Ze had geen eigen mening meer.

Een paar maanden geleden mocht ze boos aan Pauw en Witteman uitleggen dat de SP niet wilde onderhandelen. Ze had daar geen begrip voor. Maar natuurlijk wilde de SP niet meteen onderhandelen. Voor die partij is namelijk niet alles ‘onderhandelbaar’.

Dat is het verschil tussen idealisten en bestuurders.

De afgelopen weken mocht ze voor de vorm wat roepen over vrouwelijke fractievoorzitters toen iedereen allang wist dat ‘de rat’ Tichelaar de fractie zou gaan leiden. We moesten er niet aan denken dat Sharon het op ging nemen tegen de doordachte compromissen van Balkenende IV. Ze had veel te veel respect voor die compromissen. Vond ze prima, werd ze lekker staatssecretaris...

Ik heb haar een keer ontmoet. Met een landelijke werkgroep treinden we naar Den Haag. Op een uitgestorven Binnenhof ontving ze ons in een vergaderkamer. Ze bood koffie aan, luisterde geïnteresseerd, leidde ons rond. Ik vond haar erg aardig.

Ze is allang mijn Kamerlid niet meer. Ik hoop dat ze een beetje mijn staatssecretaris wordt. Dat ze net als vroeger een grote mond opzet tegen al die hoogleraren en rasbestuurders. Want aan die hoogleraren en bestuurders dreigt de PvdA ten onder te gaan.

Menno van der Veen

Publicist en programmamaker bij de Balie in Amsterdam.

    • Menno van der Veen