Kabinet moet isolement in Europa voorkomen

Kabinet moet isolement in Europa voorkomen

De aankondiging van CDA, PvdA en CU dat Nederland in Europa een ‘actieve en constructieve’ rol moet gaan spelen is misleidend.

Zo spreekt het akkoord uitsluitend over Europese ‘samenwerking’ en wordt het woord ‘integratie’ vermeden. Dat is kenmerkend taalgebruik voor de bestrijders van bovennationale constructies, die niets zien in het opgeven van nationale soevereiniteit. Europese samenwerking (niet integratie) mag alleen worden ‘vergroot’ als het onvermijdelijk is. Er wordt zelfs expliciet gepleit voor versteviging van de positie van de lidstaten. Dit is een breuk met ons decennialang gevoerde Europabeleid. Nog belangrijker: de huidige zeer brede Unie kan alleen slagvaardig opereren als de bovennationale instellingen worden versterkt in plaats van de staten.

Volgens het akkoord zal het vertrouwen van de burgers in de Unie kunnen worden hersteld door een ‘effectiever Europees bestuur op basis van subsidiariteit’. Vergeet het maar. De toverformule van ‘subsidiariteit’ bestaat al vijftien jaar en heeft niets vertrouwenwekkends opgeleverd. Het is slechts een uitnodiging om binnenlandse partijpolitiek te bedrijven.

Ondanks de aangekondigde ‘actieve en constructieve rol’ rept de tekst met geen woord over wat nodig is om de Unie van 27 lidstaten effectiever en democratischer te maken. Nederland zal verder in een Europees isolement geraken, met alle schade voor onze belangen van dien.

In de nieuwe visie krijgen sterkere staten weer alle ruimte om hun nationaal egoïsme te botvieren.

Bob van den Bos

Oud-lid van de Tweede en Eerste Kamer en van het Europees Parlement voor D66

    • Bob van den Bos
    • Oud-Lid van de Tweede
    • Eerste Kamer
    • van het Europees Parlement voor D66