Informatie ontbrak, Wavin wel verkocht

De politieke partijen in de Provinciale Staten van Overijssel moesten medio 2005 jaar hun fiat geven aan de verkoop van het provinciale aandelenpakket in buizenfabrikant Wavin ter waarde van tientallen miljoenen euro’s zonder dat zij de relevante documenten hadden.

Zij kregen op 6 juli 2005 een mondelinge presentatie van Gedeputeerde Staten waarin zij „bedenkingen en wensen” mochten uiten en twee dagen later was de verkoop formeel een feit. De relevante documenten kwamen in november beschikbaar voor Statenleden.

Dat schrijven medewerkers van åadviesbureau Berenschot in een rapport aan de provincie over de manier waarop Overijssel zijn aandelen Wavin in 2005 te gelde maakte. De provincie en 25 gemeentelijke aandeelhouders verkochten hun aandelen toen aan een investeringsfonds van de Angelsaksische financier CVC. De lokale overheden waren tientallen jaren aandeelhouder van de multinational in Zwolle geweest.

Het Berenschot-rapport volgt op onrust onder Statenleden toen vorig jaar oktober duidelijk werd dat opkopersfonds CVC veel meer geld verdiende aan de verkoop op de beurs van de Wavin-aandelen dan de overheidsaandeelhouders dertien maanden eerder hadden ontvangen.

Wavin maakte vorig jaar een omzet van 1,5 miljard euro. Bij het bedrijf werken zo'n 7.300 mensen.

Het Berenschot-rapport schetst het beeld dat de politici in Provinciale Staten overvallen werden door de verkoopplannen met Wavin en door de hoge tijdsdruk waaronder de beslissingen moesten worden genomen. De aandelen Wavin van alle overheidsaandeelhouders waren opzijgezet in een aparte beleggingsmaatschappij, die het feitelijke beheer in handen had en de onderhandelingen over de verkoop voerde. Het Wavin-dossier was jarenlang werk voor één provincieambtenaar, die tegen de tijd dat de verkoop aan bod kwam afscheid nam „waardoor veel kennis, communicatie en relatiebeheer plotsklaps verdween”.

Berenschot zegt dat een betere informatie-uitwisseling niet tot een beter verkoopresultaat voor de provincie zou hebben geleid. Het onderhandelingsproces is volgens Berenschot adequaat verlopen, gebaseerd op gedegen advies van externe partijen.

Provinciale Staten van Overijssel kunnen zich vinden in de conclusies van het rapport.