In het verkeer voortaan geen middelvinger meer

De opgestoken hand moet in het verkeer worden geïntroduceerd als ‘sorrygebaar’, vindt Veilig Verkeer Nederland (VVN). Met dat gebaar kunnen automobilisten zich verontschuldigen wanneer ze een fout maken. Te denken valt aan verkeerd voorsorteren, een fietser per ongeluk snijden, of het portier open smijten zonder te kijken. Die situaties leiden nogal eens tot agressie en agressieve gebaren, zoals een middelvinger opsteken of de vuist ballen voor de achteruitkijkspiegel.

Communiceren vanuit de auto is lastig, stelt de VVN. De organisatie besloot daarom een „nieuw, positief gebaar” te introduceren en begon een campagne, vooral gericht op jongeren. Op een website konden bezoekers kiezen welk gebaar ‘sorry’ het beste uitdrukt. Het werd de geopende, opgestoken hand.

Ontzettend jammer, vindt directeur Trude Schermer van het Nederlands Gebarencentrum de keuze voor dit laatste gebaar. „Een gemiste kans.” Het officiële gebaar voor ‘sorry’ is met een vuist cirkels draaien over de borststreek. De mimiek erbij is belangrijk, het gezicht moet iets van spijt uitdrukken. „Voor doven is de opgestoken hand een idioot gebaar”, aldus Schermer. Het betekent stop, zegt ze, en geen sorry. „Ook bij het gewone gebruik van gebaren leggen mensen vaak een hand of een vuist op de borst als ze zich verontschuldigen. Dat is heel natuurlijk.”

Bekijk de actie van VVN op www.sorrygebaar.nl,meer over gebarentaal op www.gebarencentrum.nl