Groningse politiek wil meer profijt aardgas

Op 7 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten, en indirect, voor de Eerste Kamer. Wat heeft de provincie de afgelopen jaren gedaan en welke plannen hebben de grootste partijen? Vandaag een selectie uit Groningen.

De provincie Groningen is al jaren bezig met een baanverlenging voor Groningen Airport Eelde. De drie grootste partijen zijn het er over eens dat die er zo snel mogelijk moet komen. Dit jaar beslist het kabinet er over.

De PvdA vindt dat de stad Groningen een Europese kennisregio moet worden voor ICT, energie (Energy Valley) en levenswetenschappen. Er moet een snelle treinverbinding komen met de Randstad en met Bremen en Hamburg, en een spoorlijn Groningen-Veendam. De partij is tegen verrommeling van het landschap, alleen windmolens bij Delfzijl en Eemshaven zijn toegestaan. Er moet meer aandacht komen voor regionale geschiedenis op basisscholen, en de aardgasbaten moeten meer ten goede komen aan het noorden.

Het CDA wil Europese aanbestedingen aankondigen op de provinciale website. Hoogwaardige landbouwgrond moeten behouden blijven, windmolens kunnen alleen bij industrieën. Geen kerncentrales, openbaar vervoer op biobrandstof, meer geld voor lokaal jeugdwerk. Er moet een consultatiebureau komen voor senioren, en meer woningen voor senioren. De doorstroming op de ringweg rond stad Groningen moet worden bevorderd. Groningen moet de eerste culturele hoofdstad van Nederland worden in 2009, en de subsidie voor het Groninger Museum moet omhoog.

De VVD is tegen provinciale herindeling; alleen gemeentelijke herindeling als gemeenten dit zelf willen. De binnenvaart moet worden bevorderd door vergroting van de zeesluizen bij Delfzijl en uitbaggeren van het Winschoterdiep. De hele ringweg rond de stad Groningen moet ongelijkvloerse kruisingen krijgen. Nieuwe woonwijken krijgen openbaar vervoer. De Zuiderzeelijn moet snel worden aangelegd, en er moet meer Groningen-promotie komen.